Spoljašnji Brisoleji

Kombinacijom aluminijumskih lamela i nosača raznog oblika, formiramo brisolej koji efikasno zaštićuje staklene otvore objekta.
Za razliku od solomatic žaluzine, njihov položaj je fiksan.
Zavisno od oblika nosača, lamele se mogu postaviti pod raznim uglovima (standardni su 30 i 45 stepeni).
Montaža se može izvesti fiksiranjem na fasadu (u otvor ili na otvor).
Oni pored zaštite od sunca predstavljaju ujedno i jedan vrlo estetski element oblikovanja fasade.
Spoljašnji brisoleji se mogu postaviti i kao ograda - kapija u više različitih profila:
  • Aluminijski profil avionsko krilo 84x26
  • Aluminijski profil avionsko krilo 150x30
  • Aluminijski profil avionsko krilo 200x36
  • Aluminijski profil C80
  • Aluminijski profil Z

Pogledajte kako smo mi to uradili...

brisoleje

brisoleje3

brisolej6

Fixni-Brisolej-C80

abrisolej7  

 

 

 

Mobilni jezik